Begeleiding

Op elke locatie worden de studenten begeleid door de professionals die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing, het ‘organiseren van het leren’, algehele voortgang en ontwikkeling, de afstemming met het onderwijs, etc. Daarnaast wordt er vakinhoudelijke en werkbegeleiding geboden door de partners in de wijk bij wie de studenten actief zijn.

De locaties hebben zoveel mogelijk een vaste methodiek qua opzet, begeleiding, werkprocessen en -procedures. Het stagebeleid wordt uitgedragen in een studentenhandboek per locatie, waarin de processen en procedures zijn omschreven. Daarnaast werkt Terecht! met klantenhandboeken. Een stage bij één van de locaties van Terecht! stelt dezelfde eisen aan de stagiair als een ‘regulier’ bedrijf, bijvoorbeeld als het gaat om aanwezigheid, werkhouding, beoordelingscriteria voor opdrachten, urenregistratie, etc.

Meer weten?