Krachtstation

Vanuit het krachtstation zijn vooral de Helpende zorg en welzijn niveau 2 (HZW) studenten actief in de wijk Kanaleneiland. Met het opheffen van de locatie “de nieuwe jutter” voor de zomervakantie hebben dit jaar ook de sociaal werkers niveau 4 (SW) het krachtstation als uitvalsbasis.
Met name op de dinsdag is het volle bak met vijftien studenten eerste jaar HZW, zes studenten tweede jaar SW en de twee HBO derde jaar studenten maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD).
Op de donderdag en vrijdag hebben we momenteel negen HZW studenten van het tweede jaar die zich inzetten voor en in de wijk. Op de twee buitenlocaties (Portaal en Eilandsteede) zijn op de donderdag dertien studenten van de opleiding Maatschappelijk zorg niveau 3 actief samen met de MWD’ers en 2 SW studenten.
De maanden september, oktober en een deel van de maand november zijn spannend en druk. Met alle studenten worden intake-, begeleiding- en evaluatiegesprekken gevoerd en introductiebezoeken gehouden. Met het netwerk worden nieuwe opdrachten doorgesproken met cliënten en groepen, wordt het werk afgestemd en gaan we in gezamenlijkheid op zoek naar het maken van de juiste “matches” tussen cliënt / groep en stagiaire. Iedere stagiaire, cliënt en partner moet weer even wennen aan de nieuwe samenwerking. De fase van wennen is nu wel voorbij en iedereen heeft zijn of haar opdrachten en is wat gewend aan het raken aan de begeleiding en werkzaamheden die uitgevoerd worden.
De bij elkaar vijfenveertig studenten zijn op allerlei vlakken actief. Bij individuele cliënten, van jong tot oud en bij groepen van verschillende partners. Hier en daar wordt nog wat gesleuteld maar er staat wat ons betreft een goede basis voor de rest van het schooljaar 2018-2019.
Hopende op een waardevolle ondersteuning en/of ontwikkeling voor de verschillende doelgroepen en de groepen stagiairs willen we u danken voor de samenwerking.
– Paul Gleisberg

Portaal

Mijn naam is Isis en ik volg de opleiding Sociaal Werk op ROC Midden Nederland. Ik begeleid samen met Dylan de 5 MZ studenten. Dit zijn Khadija, Kiara, Naomie, Rochella en Dewi. Elke donderdagochtend beginnen wij om half 10 op Portaal met de studenten. De eerste paar weken hebben wij voornamelijk kennis met elkaar gemaakt. Ook hebben wij al een aantal ideeën op papier staan, die wij samen met de bewoners gaan uitvoeren op Portaal. Dit is onder begeleiding en initiatief van de studenten. Iedere donderdagmiddag gaan de studenten naar hun bewoners toe. Met deze bewoners gaan zij bijvoorbeeld boodschappen doen, een spelletje spelen of een stamboom maken van de
familie. Iedere twee weken gaan ook 2 studenten naar de koffiekamer om hier nagels te lakken. Dit is vorig jaar ook gedaan en de bewoners wilde heel graag dat het dit jaar weer terugkwam, daarom hebben wij dit ook weer opgepakt!
– Isis (SW-stagiaire Krachtstation en Portaal)

Wat doe ik bij Terecht? Veel van het organiseren van activiteiten tot gezellig met cliënten leuke dingen doen. Ik ga elke donderdag gezellig met mijn cliënt boodschappen en koffie drinken, gewoon om dat die meneer gezelschap nodig heeft. Ik vind dit superleuk om te doen omdat ik graag mensen wil helpen die een steuntje in de rug nodig hebben. Ook omdat je in contact kom met andere leeftijden en daardoor kun je ook weer meer ervaring opdoen.
– Rochella (MZ-stagiaire op Portaal)

Eilandsteede

Iedere donderdag lopen we stage op Eilandsteede met de studenten van Maatschappelijke zorg van MBO Utrecht.
We starten iedere donderdag op Eilandsteede, de studenten hebben allemaal 1 keer in de week een intervisie over hun stage bij de partners, dit doet we in groepen van vier. De studenten sluiten twee keer in de vier weken bij de partners af en we hebben één keer een afsluiting met alle studenten samen op Eilandsteede, om de dag te evalueren.
We werken met verschillende partners samen zoals Reinaerde, Stip, Utrecht Natuurlijk, food for good en het Clean team. De samenwerking verloopt goed en de studenten hebben het naar hun zin.
Eilandsteede is van zichzelf een kinderboerderij met veel dieren en leuke speelplaatsen voor kinderen. Er lopen de hele dag bezoekers van verschillende doelgroepen, van jong tot oud, iedereen is hier welkom! Een aantal van de medewerkers op Eilandsteede heeft een verstandelijke beperking. Op Eilandsteede voel je een fijne en gezellige sfeer.
Met de studenten die we begeleiden hebben we een functioneringsgesprek gevoerd en zijn we op werkbezoek geweest bij de partners.
De studenten doen het allemaal super goed en hebben het naar hun zin op hun plek. Samengaan we er een mooi en leerzaam schooljaar van maken!

– Melissa (SW-stagiaire Krachtstation en Eilandsteede)