Terecht! voor partners

Uw vraag is ons vertrekpunt”.  Afhankelijk van uw vraag bekijken wij gezamenlijk welke student het beste ingezet kan worden. De locaties van Terecht! werken onderling nauw samen zodat wij per (individuele) vraag, activiteit of evenement wensen en mogelijkheden goed op elkaar kunnen afstemmen. Uw rol als partner vinden wij erg belangrijk om goed in te kunnen spelen op alles wat er in een wijk gebeurt. Zo kunnen wij onze studenten kennis  laten maken met het netwerk, het onderwijs goed aan laten sluiten op het werkveld én kunnen wij met elkaar samen op trekken in de wijk.

Een vraaggerichte aanpak, samenwerken op basis van gelijkwaardigheid én op zoek gaan naar de eigen kracht van de wijk en haar bewoners, is ons uitgangspunt. Want écht wat betekenen voor de wijk is onze drijfveer.

Meer weten?