Organisatie

Terecht! heeft 4 locaties in de wijk Zuidwest, te weten RiDi (Rivieren-, Dichterswijk), Portaal, Kanaleneiland en Eilandsteede. Deze locaties worden centraal aangestuurd door een projectleider en per locatie door een praktijkbegeleider en/of HBO/3e jrs MBO niveau 4 student. Daarnaast kan elke locatie inhoudelijk ondersteund worden door professionals vanuit de scholen. Op het gebied van strategie en kwaliteitszorg wordt Terecht! ondersteund door Partners in Werk en Opleiding. In een organogram ziet dit er als volgt uit.

Meer weten?