Onze visie

Terecht! biedt een stimulerende en betekenisvolle leeromgeving waarbij studenten leren zelfstandig en verantwoordelijk te zijn. Het biedt optimale ontwikkelingskansen en haalt het beste in hen naar boven. Hiervan profiteert de jongere niet alleen zelf, maar ook de maatschappij en is er dus sprake van social return. De locaties van Terecht! functioneren als echte bedrijfjes met alle verantwoordelijkheden en taken die daarbij horen. Kortom; bij Terecht! wordt ondernemerschap gestimuleerd en leren de studenten vraag- en competentiegericht te werken. Belangrijk element voor de studenten hierin is dat het er echt toe doet wat ze doen, ze werken in de echte praktijk en hebben echte verantwoordelijkheden.

Doordat er binnen de locaties een gemixte groep studenten van verschillende niveaus en opleidingsrichtingen is, leren zij van elkaar en leren ze op andere manieren naar hun eigen ontwikkeling kijken. Hiermee zet Terecht! een doorlopende leerlijn neer waarin plaats is voor studenten van MBO niveau 2, 3 en 4 en HBO. Eveneens vindt er kruisbestuiving plaats tussen de locaties doordat studenten uitgewisseld kunnen worden of er een beroep op elkaar wordt gedaan voor specifieke projecten of activiteiten of gewoon om elkaar even te helpen.

Meer weten?