Locaties & projecten

Alle ruim 50 studenten hebben een vaste basislocatie. Projecten of klussen die de studenten draaien of uitvoeren vinden ofwel plaats óp de locatie, dan wel bij een partner of in de wijk, maar je start en eindigt op je basislocatie. Afhankelijk van het soort project of de soort klus, werk je alleen of samen met meerdere studenten. Wat een meerwaarde van Terecht! is, is dat je met studenten met een andere opleidingsachtergrond samenwerkt en/of van een ander niveau en/of van een ander leerjaar. Deze ‘kruisbestuiving’ brengt verdieping aan in je stage. Je trekt je aan een andere student op ofwel je begeleidt een groepje studenten. Je leert dus erg veel van elkaar!

Doordat er binnen het maatschappelijk werkveld veel gebeurt in de wijk, zal je naast vaste klussen, regelmatig worden gevraagd om (zelfstandig) klussen en projecten op te pakken voor 1 dag of een korter tijdsbestek. Terecht! heeft bijvoorbeeld bijgedragen aan de organisatie van de SMO conferentie in 2016, heeft ondersteund bij de opening van het Krachtstation maar organiseert zelf ook regelmatig partnerdagen. Hierdoor is je stage altijd boeiend!

Locaties