Krachtstation

Door Paul

Afsluiting stage seizoen
We zijn nu in de afrondende weken van het stageseizoen aangekomen en de HBO studenten en ik als praktijkopleider zijn druk doende de laatste taken te volbrengen. Voor zover mogelijk zijn we voor het volgende stagejaar alles klaar aan het zetten om met een nieuwe groep studenten verder te gaan. Het afgelopen stagejaar is er veel gebeurd. Onder meer Claudia Uenk heeft Terecht! verlaten en ook Ellis Niewijk heeft als projectleider gekozen voor een wisseling van carrière. We missen hen nog steeds maar houden nog contact.

Het afgelopen jaar heeft Terecht! totaal 59 stagiairs op de praktijkovereenkomst gehad van de opleiding Helpende zorg en welzijn niveau twee, maatschappelijke zorg niveau drie, sociaal maatschappelijke dienstverlening niveau vier en maatschappelijk werk en dienstverlening van het HBO. Een deel van de studenten van de Helpende zorg en welzijn studenten heeft de opleiding in één jaar afgerond, een deel in anderhalf jaar en een aantal in het tweejarige traject. Voor hen, van harte gefeliciteerd met jullie diploma, vol vertrouwen klopt mijn hart dat jullie er wel gaan komen. De rest van de stagiairs wens ik veel succes in het volgende schooljaar en bij de nieuwe stage!

We hebben 165 individuele netwerkpartners in ons systeem staan en hebben bij ruim 75 individuele cliënten onze inzet gehad. Bij bijna 20 projecten en groepen zijn onze stagiairs voor langere tijd of eenmalig actief geweest. Ik ben trots op de inzet van de stagiairs, ze hebben hard gewerkt en veel geleerd.

Ik wil voor het afgelopen jaar alle partners en cliënten hartelijk danken voor de samenwerking en ik kijk uit naar de samenwerking het komende jaar. Dan ziet het plan van Terecht! er iets anders uit. In de vorige nieuwsbrief hebben we dit al aangegeven. Van de drie locaties op dit moment gaan we afschalen naar alleen het krachtstation. Het aantal te begeleiden stagiairs volgend jaar gaan we terugbrengen naar maximaal 20 studenten helpende zorg en welzijn niveau twee. De dinsdag, woensdag en donderdag gaat ingevuld worden door 10 tweede jaar stagiairs. Halverwege november hopen we 10 eerste jaar studenten te kunnen verwelkomen. We nemen daarmee afscheid van de studenten van de opleidingen sociaal maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke zorg. We zien nog wel graag 2 HBO studenten bij Terecht! verschijnen.

We wensen allen een hele fijne en veilige vakantie,

Tot volgend schooljaar!

Paul Gleisberg
Praktijkopleider Terecht!