EFRO

De doorontwikkeling en uitbreiding van Terecht! wordt mogelijk gemaakt door een EFRO subsidie.  ROC Midden Nederland en MBO Utrecht hebben gezamenlijk een projectplan geschreven. In dit plan is de ontwikkeling en uitbreiding van Leerwerkplaatsen en onderwijsontwikkeling uitgewerkt.

De EFRO subsidie is toegekend wat betekent dat ROC Midden Nederland en MBO Utrecht vernieuwend onderwijs ontwikkelen om studenten zorg en welzijn op te leiden voor de toekomstige vraag. Hierbij wordt samengewerkt met zorg- en welzijnsinstellingen en de Hogeschool Utrecht. Bij het vormgeven van het vernieuwend onderwijs worden leeromgevingen in de wijken Overvecht, Kanaleneiland, Zuilen/Ondiep gecreëerd waarin jongeren de vaardigheden in de praktijk kunnen oefenen. Zo wordt de ontwikkelde onderwijsinhoud direct in de praktijk gebracht door studenten in een leer-werkplaats of een wijkleerbedrijf. Hiermee wordt tevens voorzien in het terugbrengen van het tekort aan stageplaatsen voor deze doelgroep.

 

Wijkleerbedrijven in Utrecht:

Wijkleerbedrijf Overvecht –  Zorg & Zo

Wijkleerbedrijf Ondiep