Terecht! - hét wijkleerbedrijf in Utrecht Zuidwest

Terecht2017-06-28T16:21:08+01:00

Welkom bij Terecht!

Terecht! is een wijkleerbedrijf waar ruim 50 studenten van MBO niveau 2,3,4 en HBO vanuit 4 locaties in Utrecht Zuidwest actief zijn in het werkveld van Zorg en Welzijn.
Bij Terecht! staat ondernemerschap, samenwerken met medestudenten en partners, verantwoordelijkheid nemen en kennismaken met verschillende doelgroepen voorop. De studenten bereiden zich voor op hun toekomst en betekenen direct iets voor hun omgeving.

LEES MEER

Studenten

Met een stage bij Terecht! bereid jij je goed voor op de arbeidsmarkt van de toekomst. De wensen van zorg- en welzijnsinstellingen zijn veranderd de afgelopen jaren en Terecht! sluit hier op aan. Je leert wijk- en vraaggericht te werken. Bij Terecht! werk je met kwetsbare ouderen, met mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en met kinderen uit de wijk. Je leert hoe je de zelfredzaamheid van een cliënt kunt vergroten of iemands netwerk kan uitbreiden. Je krijgt hierbij ondersteuning van de verschillende organisaties waar Terecht! afspraken mee heeft. Kun jij de hulpvraag van de burger of de cliënt achterhalen?

LEES MEER

Partners

In Terecht! vindt u een partner die het onderwijs zo goed mogelijk wil laten aansluiten op het werkveld. Terecht! is gesitueerd ín de wijk waardoor we samen met onze partners goed kunnen inspelen op alles wat er gebeurt in de wijk. Een vraaggerichte aanpak, samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, op zoek gaan naar de eigen kracht van de wijk en haar bewoners en écht wat betekenen zijn voor ons belangrijke waarden.

LEES MEER

Nieuws

ARCHIEF

Facebook

2 years ago
Foto's uit het bericht van Wijkleerbedrijf Terecht

Afgelopen maandagavond 9 april ... See more

student

Studentervaringen

Stage lopen bij Terecht! is een enorme uitdaging, dat kan ik als derdejaars MWD stagiaire vol overtuiging zeggen. Ik ben 23 jaar jong en heb affiniteit met de doelgroep jongeren waar Terecht! mee te maken heeft. Als Social Worker in spe is het mijn taak binnen Terecht! om de jongeren te koppelen aan een passende stageplek. De keuze om bij Terecht! stage te lopen komt voort uit het interesse dat ik heb in het onderwijs en in het coachen van jongeren tussen de zestien en twintig jaar. Deze combinatie zorgt ervoor dat ik continu bezig ben met het coachen van de jongeren gedurende hun stage bij Terecht! Ik kom in de praktijk verschillende aspecten van het Social Work tegen, ik ben niet alleen een coach, maar ook maatje van de jongeren.

Sarah, 3e jaars student MWD Hogeschool Utrecht, 2016-2017

Sinds september 2016 loop ik stage bij Terecht! en tot nu toe kan ik zeggen dat ik de stage een enorme uitdaging vind. Het coachen van de studenten is een mooie taak, het zorgt ervoor dat je een inspirerende rol hebt tegenover de jongeren. Naast de coaching bestaat de stage ook uit een enorme verantwoordelijkheid, je bent zelfstandig, flexibel en oplossingsgericht. Het is belangrijk om stevig in je schoenen te staan en open te staan voor diversiteit, Terecht! is een plek waar jongeren de mogelijkheid krijgen om op eigen kracht hun competenties in de praktijk toe te passen. Ik ben zeer enthousiast over de stage, het heeft mij tot nu toe veel kennis en vaardigheden opgeleverd die ik zeker in het werkveld, Social Work kan toepassen. Het is een stage waarbij ik mijn interesse in de doelgroep jongeren en het onderwijs mooi kan combineren.

Imane, 3e jaars student MWD Hogeschool Utrecht, 2016-2017

Nou ik zat in het 3e en laatste leerjaar van de opleiding pedagogisch werker kinderopvang niveau 4. Via een voorlichting van een oud klasgenootje die voor mij stage liep bij Terecht! ben ik uiteindelijk terecht gekomen bij Terecht! haha. Ik heb dus een jaar stage gelopen bij Terecht! en ik vond het een hele fijne tijd. Het was gezellig maar ook erg leerzaam! Tot de dag van vandaag heb ik het er nog vaak over. Terecht! is me zo bijgebleven omdat het een van de enige stages was waarvan ik merkte dat ik echt groeide als persoon. Nu doe ik een hbo studie in Amsterdam sport management en ondernemen. Bepaalde situaties in samenwerkingsverband pas ik nog steeds dingen toe die ik met de stage bij Terecht! heb geleerd!

Karina, 3e jaars student PW, MBO Utrecht, 2014-2015

Ik heb Terecht! ervaren als een ontzettend flexibel en open leerbedrijf waar groei en ontwikkeling centraal staan. Mijn naam is Ruben van Laaren en ik ben in 2016 afgestudeerd als sociaal cultureel werker. Ik heb mijn examen jaar bij Terecht! afgesloten met ontzettend veel plezier. Ellis Niewijk, stage begeleidster bij Terecht! heeft mij op verschillende manieren weten te motiveren en ook inspireren. De structuur die gehandhaafd wordt bij Terecht! draagt enorm bij aan jouw professionele ontwikkeling en bepaalt uiteindelijk ook welke richting je op wil. Ik denk dat het voor iedere student goed is om te stage te lopen binnen een organisatie waar je gehoord wordt en waar je eigen inbreng hebt. Terecht! leeft niet alleen binnen de wijk maar ook binnen de studenten en het heeft mij niet alleen op professioneel vlak veel gebracht maar ook op persoonlijk.

Ruben, 3e jaars student Sociaal Cultureel Werk, RocMN, 2015-2016

Bij Terecht! ben jij met je collega studenten hét team en leer je onder andere problemen oplossen binnen het team en buiten in de wijk.

Pam 21 jaar derdejaars Maatschappelijke Zorg niveau 4 2014-2015

Ik wilde graag met ouderen werken en bij Terecht! kon dat. Ik heb veel ervaring opgedaan. Wat ik heb geleerd is geduld hebben, inleven in een ander en een luisterend oor bieden. Het was een fantastische tijd bij Terecht! en ik kijk terug met een grote glimlach :).

Dephany tweedejaars Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 2014-2015

Ik leerde verantwoordelijkheid te dragen voor mijn werk, leiding te geven aan collega’s en ik leerde plannen en organiseren. Tijdens mijn periode bij Terecht! kreeg ik de ruimte om zelf te bepalen welke delen prioriteit had en op welke manier ik taken wilde uitvoeren. De periode waarin ik stageliep omschrijf ik als bijzonder, leerzaam, maar vooral dynamisch: ik kreeg de kans om mijzelf te ontwikkelen.

Mila Koppens Medewerker Marketing & Communicatie niveau 4 2013-2014

Mijn stage bij terecht heb ik als positief ervaren. Toen ik daar vorig jaar stage ging lopen, was het op het begin nog wel erg rommelig. Naarmate de tijd vorderde werd de organisatie beter. Wat ik zo fijn vond aan deze stageplek, was dat je niet het hele jaar op dezelfde plek stage hoefde te lopen. Als er een plek vrij was ergens anders had je de kans om daar ook stage te lopen. Je werd ook erg goed begeleid. Als er opdrachten waren wat je niet kon uitvoeren op je stage, werden er mogelijkheden gecreëerd om deze wel nog steeds uit te kunnen voeren.

Cheyenne de Jonker 20 jaar Maatschappelijke Zorg niveau 3 2015-2016,
Translate »